//
archives

lisenssit

This tag is associated with 2 posts

Avoin data ja tekijänoikeudet

Tuula Hämäläinen (Valtion taidemuseo) pohti oikeudellisesta näkökulmasta datan avausta ja CC0-lisenssiä eri toten. Esimerkkitapauksena Hämäläisellä oli Kansalliskirjaston esitys, että Finnassa oleva metadata lisensoitaisiin CC0 1.0 Universal -lisenssillä. Pohdittavia kysymyksiä, ovat mitä tekijän- ja lähioikeuksia Finnaan haravoitu kuvailutieto voi sisältää. Onko työntekijöiden tuottaman sisällön osalta kaikki oikeudet organisaatiolla, joka datan luovuttaa? Mikäli tekijänoikeuksia omistavat ulkopuoliset osapuolet, … Continue reading

Europeana, Finna ja avoin data

Tapani Sainio esitteli Europeanan lisensointimallia. Europeanan datassa on kyse pääasiassa tekstimuotoisesta kuvailutiedosta, jonka organisaatio itse valitsee. Humpan henki Europeanassa on mahdollisimman avoin lisenssi, jotta dataa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti. Tämä on varsin somasti linjassa EU:n muun datapolitiikan kanssa (ks. FinnOA-seminaari). Europeanassa CC0-lisenssi on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien. Dataansa luovuttava organisaatio sitoutuu tähän lisenssiin Europeanan … Continue reading